+46(0)707275127 info@west-tech.se
Vad utmärker en duktig grafisk formgivare?

Vad utmärker en duktig grafisk formgivare?

Oavsett område och yrke finns det alltid dem som sticker ut från mängden. Dem som är riktigt duktiga och har en extra stor fallenhet för jobbet. Men vad skiljer dem från mängden? Inom design och grafisk formgivning är det främst en blandning av talang, kreativitet, erfarenhet, teknisk kompetens och passion. Den genomsnittliga formgivaren har kanske några av dessa egenskaper, men de riktigt duktiga besitter alla. Och de vet hur de kan använda dessa egenskaper för att ta deras arbete till nya nivåer. De har en medfödd känsla och förståelse för vad som ser bra ut och vad som inte gör det, vad som fungerar och vad som inte gör det. I detta inlägget går jag igenom vad som utmärker en duktig grafisk formgivare och hur den jobbar. Nedan är en lista på de viktigaste egenskaperna för en snabb och tydlig överblick:

  • Naturlig fallenhet, även kallat talang
  • Kreativitet
  • Passion, drivkraft och arbetsvilja
  • Teknisk kompetens
  • Kompetens inom designprinciper så som formlära och färglära
  • Kommunikativ förmåga
  • Nyfikenhet
  • Rätt inställning och tankesätt
  • Erfarenhet
  • Noggrannhet och öga för detaljer

Vi börjar med att försöka definiera ”bra” och ”fantastisk” formgivning

En duktig grafisk formgivare skapar fantastiskt material. Medans en vanlig grafisk formgivare skapar mestadels bra material. När det kommer till design finns det många olika åsikter om vad som gör något bra eller dåligt. Men här utesluter vi det dåliga och fokuserar istället på det bra och det fantastiska. Generellt finns det några nyckelfaktorer som kan hjälpa till att definiera kvalitén på en formgivares verk.

Först och främst strävar grafisk design att tjäna det syfte för vilken den skapades och således tillgodose behoven på bästa sätt. Vare det sig är att kommunicera ett budskap, vara estetiskt tilltalande eller vara provocerande. Bra formgivning lyckas med detta, men fantastisk formgivning sätter det mitt i prick och ger ett intryck som varar länge.

För att leva upp till sitt syfte måste formgivning vara väl genomarbetad. Varje element bör noggrant övervägas och utföras med precision. Fantastisk formgivning är unik och ibland banbrytande.

Slutligen måste fantastisk design klara tidens tand. Den ska uppfylla kraven för dess önskade livslängd och gärna mer därtill.

Färdigheterna som utmärker en duktig grafisk formgivare

En formgivare skall kunna de tekniska och kreativa detaljerna inom sitt område. Hen skall ha en god förståelse för de senaste trenderna, mjukvaran och tekniken. Under avtalad tid kunna producera högkvalitativt arbete som möter kundens behov och önskemål. Skapa snygg design som tilltalar målgruppen. Fånga intresse och tydligt kommunicera budskap.

Duktiga grafiska formgivare besitter alla dessa färdigheter, men de har också något mer: en djup förståelse för vad som gör design exceptionell. De vet hur man tar ett koncept och gör det till något som inte bara är visuellt tilltalande, utan också funktionellt och minnesvärt. De har en passion för sitt hantverk och letar alltid efter sätt att förbättra sina färdigheter.

För dig som vill bli en duktig grafisk designer krävs mer än att bara behärska de grundläggande tekniska aspekterna av arbetet. Du måste ha ett öga för detaljer, en passion för ditt arbete och en vilja att fortsätta lära dig under hela din karriär. En duktig designer är den som behärskar principerna och har förmågan att tillämpa dem samtidigt som hen arbetar inom ramen för uppdragsgivarens specifika begränsningar. Ibland krävs också en stor dos nytänkande och kognitiv flexibilitet. Oavsett om uppdraget gäller ett litet reklamblad eller en komplett varumärkesidentitet med logotyp och grafisk profil tar en duktig formgivare uppdraget på lika stort allvar. Inget uppdrag är det andra likt och hen bör kunna hantera flertalet olika formstilar och anpassa färg, form och text efter vad som passar tillämpningen bäst.

Egenskaper för duktiga grafiska formgivare

Tankesätt & inställning

Kring design finns det många olika faktorer som avgör om ett projekt kommer lyckas eller misslyckas. Men bland duktiga formgivarna finns det alltid en gemensam nämnare som bör lyftas fram: deras tankesätt.

Duktiga designers närmar sig varje projekt med ett positivt och öppet sinne. De kan se potentialen i varje idé, hur galen den än kan verka till en början. De är också orädda för att ta risker – de vet att de bästa idéerna ibland kommer från att våga tänka utanför ramarna.

De har en nyfikenhet och tar sig tiden att lära sig nya saker. De bästa formgivarna lär sig alltid nya färdigheter, lyssnar på inspiration från andra kreatörer och hänger med i de senaste trenderna.

De ger inte upp när de stöter på hinder och motgångar. Duktiga designers har stor beslutsamhet och är vana problemlösare. Att formge innebär att ständigt testa och utvärdera olika koncept och idéer. Våga göra fel och lära sig under tiden är därav en naturlig del.

Och kanske viktigast av allt, duktiga formgivare har alltid användaren, betraktaren eller målgruppen i åtanke. Med goda kommunikativa förmågor ställer de rätt frågor och är bra lyssnare. De designar med empati och tänker alltid på hur deras design kommer att påverka de människor som möts av den eller kommer att använda den. Genom att ta in återkoppling och vara lyhörda på andras åsikter hittar de ständigt nya sätt att förbättra sig och sitt arbete.

Dessa tänkesätt är några som skiljer en medelmåttig designer från en eminent. Det är med rätt inställning som verkligt storslagen grafisk design skapas.

Designprocessen hos en duktig grafisk designer

Arbetsvanor & processer

Vad mer utmärker de duktiga formgivarna? Deras arbetsvanor och designprocesser.

Många kanske tänker att design mest handlar om kreativitet och inspiration, men sanningen är att det till stor del också handlar om hårt arbete och disciplin. Välbeprövade processer och en tydlig metodik i arbetet är viktigt för att effektivt kunna nå bästa resultat, eller bästa resultat över huvud taget. De absolut främsta formgivarna har utvecklat dessa vanor och arbetssätt över lång tid. Designprocessen ser ofta väldigt olika ut beroende på vem man frågar, här är det personliga referenser och det individuella i skapandet som väger in.

Något jag själv fått förklara för flera deltagare under workshops är att design är en process, inte att så snabbt och enkelt som möjligt nå ett slutresultat. En viktigt ingrediens är också att låta intryck vila och mogna. Genom att grundligt utföra stegen i designprocessen och hålla syftet tydligt från start till mål hålls kvalitén hög vilket alltid återspeglas i resultatet. Fantastiska formgivare väntar inte tills de har nått en helhet i materialet innan de funderar på hur de kan förbättra den. Utan det ligger ständigt i bakhuvudet och jobbar. Med erfarenhet kommer också förmågan att kunna visualisera och föreställa sig olika förbättringsförslag mitt under skapandeprocessen.

Lång arbetslivserfarenhet & bred kompetens

I vilket yrke som helst är erfarenhet en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Ju mer erfarenhet någon har, desto mer har de (förhoppningsvis) lär sig och desto bättre blir de på sitt jobb. Detsamma gäller för grafiska formgivare. Generellt har dem med lång arbetslivserfarenhet har en mycket bredare kompetens än de som precis har börjat.

Med lång erfarenhet inom yrket kommer möjligheten att bli bekant med, och bemästra, olika processer och tekniker. Det är först efter några år som en formgivare har kunnat utveckla sin egen stil och fått en djupare förståelse för designprinciperna. Att samarbeta med kunder och leda dem smidigt genom processen under ett uppdrag är också något som tar tid att lära sig.

Med rätt arbetslivserfarenhet förvärvas och förädlas också många viktiga färdigheter som vi gått igenom tidigare i inlägget likt; kommunikation, problemlösning, metodik, kreativt tänkande och projektledning. Det är med rätt erfarenhet som kompetensen kan både breddas och fördjupas.

En grafisk formgivare läser om typografi och formlära
Slutsats & sammanfattning

Duktiga grafiska formgivare är inte bara bra på vad de gör, utan de är också bra på att kommunicera och dela sina idéer och sina skapelser till andra. De förstår vikten av designprocessen och strävar alltid efter att förbättra sina färdigheter. Duktiga designers har också en stark förståelse för de senaste trenderna och den senaste tekniken. De har en inre drivkraft och vilja att skapa något nytt och spännande som effektivt kommunicerar sitt syfte. De mest framgångsrika grafiska formgivarna är också födda med en talang för det visuella och skapandet. Deras otroliga passion för design och kommunikation tillsammans med rätt kompetens, kunskap och erfarenhet gör att dem ständigt hittar nya sätt att bli ännu bättre.