+46(0)707275127 info@west-tech.se

Renluftsteknik

Renluftsteknik grundades år 1982 i Göteborg och har varit ledande inom system för luftrening på den svenska marknaden. Företaget är fortfarande baserat i Göteborg där både ledning och produktion utgår från. Produkterna har en bred målgrupp innefattande sjukhus, konstruktionsarbetsplatser, livsmedelsindustin, verkstäder, tillverkningsindustrin, restauranger, hotell, skolor, kontor och fartyg. Tekniken grundar sig på kombinationen av bipolär jonisering och specialfilter där Renluftsteknik specialanpassar en unik lösning för varje kund och tillämpningsområde. Vid årsskiftet 2017-2018 har RLT gjort en nyintroduktion ut mot den internationella marknaden och öppnar därmed upp för utökade orderkvantiteter mot England, Tyskland och Frankrike samt våra grannländer Norge, Danmark och Finland.

Varumärkesuppbyggnad, industridesign, grafisk design & animeringar

Uppdateras..

Logotyp till fast pris
Logotyp till fast pris
Logotyp till fast pris