+46(0)707275127 info@west-tech.se
Logotyp till fast pris

Capthane

Capthane är ett dedikerat konsultbolag inom fordonsindustrin med säte i Göteborg och drivs av Michael Swedberg. Företaget har spetskompetens inom autonom körning samt analys, test och verifiering av aktiva säkerhetssystem. Som vana problemlösare med lång erfarenhet arbetar Capthane engagerat och flexibelt för att bemöta dess klienters specifika behov.

West-Tech fick under 2017 i uppdrag att designa en logotyp till fast pris för Capthane. Under designspecifikationen gjordes en kort analys med liknande bolag inom sektorn där dess visuella positioneringar kartlades. Analysen agerade sedan som ett komplement till designunderlaget och försåg oss att skapa ett utseende som särskiljer Capthane från de övriga aktörerna. Tillsammans med kunden sattes följande ledord för logotypens uttryck; Positiv, Professionell, Kompetent och Pålitlig. Designspråket skulle vara modernt och stilrent samt knyta an till teknik. Genom god kommunikation med Michael redan från start kunde jag snart presentera en första uppsättning designförslag. Dessa hade en relativt stor bred och vi arbetade sedan utifrån dem för att kunna smalna av mot den perfekta logotypen. Processen stärkte sig över några veckor och slutresultatet blev riktigt vasst om jag får säga det själv. Logotypens symbol har en optisk dimension vilket låter betraktaren uppleva en rörelse och ett djupt likt en illusion i dess former. Ordmärket är satt med versaler i en tydlig linjär med geometrisk form. Vid bokstaven ’A’ har jag valt att alternera det traditionella A’et och beskära en del av bryggan. Tillsammans bildar symbol och text en välbalanserad logotyp som på ett smart sätt representerar ledorden och drar till sig våra blickar.

West-Tech hjälpte mig ta fram Logotyp till mitt företag. Torbjörn skrev alltid utförliga email med förklaringar på de förslag han skapat. Jag fick alltid ett professionellt bemötande och jag upplevde att Torbjörn jobbade hårt för att göra mig nöjd. Jag rekommenderar detta företag.
Michael S.

VD, Capthane AB