+46(0)707275127 info@west-tech.se
Logotyp till fast pris

Euro Assistans

Euro Assistans AB har erbjudit tjänster inom bärgning och transport i snart 30 år. Med säte i Göteborg arbetar dem med bärgning i hela Norden och utför transporter i hela Europa. Dem är anslutna till Assistancekåren för bärgning och Eurotransport för transport. Genom att sätta kundens behov först har dem förvaltat ett mycket gott rykte inom branschen. Med rätt verktyg och flera olika typer av lastbilar till deras förfogande löser dem de mest krävande uppdrag. Euro Assistans chaufförer är engagerade, erfarna och självklart vana problemlösare. Som ett växande bärgnings- och transportföretag har dem gjort en satsning inom deras digitala närvaro och kunnat öka marknadsandelarna i enlighet med deras målsättning.

Samarbetet

Under våren 2018 inledde ett långsiktigt samarbete mellan West-Tech och Euro Assistans. Efter ett initialt möte där vi bekantade oss samt gick igenom verksamheten och dess behov kände båda parter att detta var en bra matchning. I samtalen om deras målsättning och vision för de närmsta åren började vi staka ut en väg framåt. Jag presenterade en offert med fast pris på logotyp och grafisk profil som ett första steg. Därefter gick vi vidare med en grafiska profil för att i ett senare skede påbörja arbetet med en ny hemsida.

Logotyp & grafisk profil

Stilspråket vi eftersträvade skulle vara modernt och tilltalande samt ha en positiv och drivande känsla. Genom god kommunikation med kunden redan från start kunde jag snart presentera en första uppsättning designutkast. Dessa designförslag hade en relativt stor bred, dels för att vi skulle få en känsla för möjligheterna och dels för att inte fastna i ett visst tänk där vi riskerar att blir begränsade. Under processens gång kunde vi sedan allt mer smalna av mot den perfekta logotypen. Totalt stärkte sig arbetet med logotypen över en lång tid och vi landade slutligen i en logga helt utan tvivel. Textsättningen gjordes helt i versaler, där en viss spärrning mellan bokstäverna förekommer och bidrar till ett luftigt och positivt formspråk. Kunden upplevde att det var till stor fördel att vi inledningsvis satte ett fast pris för logotyp och grafisk profil. På så vis kunde dem fokusera på att vi tillsammans når ett riktigt bra resultat utan att oroa sig att kostnaden sticker iväg. Logotypens symbol grundar sig från formen i bokstaven ’A’ där vi i färgsättningen skapar dimension genom de olika tonerna blå. Logotypen som helhet förmedlar pålitlighet, stabilitet och kompetens. Logotypen skapades i både horisontal version och vertikal version, vilka används beroende vad tillämpningen kräver.

Bärgare i Göteborg

Mobilanpassad hemsida

När logotypen och den grafiska profilen var färdigställd gick vi sedan vidare med att bygga upp och designa en ny hemsida för Euro Assistans. Här låg stor vikt vid att besökare enkelt skulle kunna nå information om deras tjänster och snabbt kan kontakta dem. Den nya webbplatsen är en trygg och stabil lösning med ett SSL-certifikat installerat. Vidare har vi tillämpat en speciallösning där verksamhetens flöde på Facebook är integrerat på undersidan för nyheter. Med ett tilltalande stilspråk som går hand i hand med den grafiska profilen har vi lyckats skapa ett intressant och påkostat uttryck. Hemsidan är mobilanpassad och drivs på det välkända CMS’et WordPress. Gränssnittet är innovativt och samtidigt lättnavigerat för sidans besökare. Företagets grafiska profil återspeglas genomgående på hemsidan och bildspråket förstärker intrycket ytterligare. Logotypens blåa färg återfinns i detaljerna och som inslag i foton. I projektet ingick utökad grafisk profilering samt viss textproduktion och fotoproduktion. Som alltid när jag bygger en hemsida till fast pris så ingick även on-site sökmotoroptimering tillsammans med registrering och verifiering hos Google. På så vis ökar man chanserna markant för att hemsidan skall synas i relevanta sökningar på Google och därmed leda till att fler potentiella kunder hittar den. Klicka er gärna vidare till hemsidan via knappen nedan och upplev resultatet själva.

Vi kan starkt rekommendera Torbjörn och West-Tech. Han har under hela processen med vår logotyp och hemsida varit mycket engagerad och kunnig, och hjälpt oss under alla steg på vägen med förslag och idéer. Vi är väldigt nöjda med resultatet, och kommer använda oss av Torbjörns hjälp även i fortsättningen.

Louise Lundin

Delägare, Euro Assistans

Bärgare i Göteborg
Bärgare i Göteborg