+46(0)707275127 info@west-tech.se

Renluftsteknik

Renluftsteknik grundades år 1982 i Göteborg och har varit ledande inom system för luftrening på den svenska marknaden. Företaget är fortfarande baserat i Göteborg där både ledning och produktion utgår från. Produkterna har en bred målgrupp innefattande sjukhus, konstruktionsarbetsplatser, livsmedelsindustin, verkstäder, tillverkningsindustrin, restauranger, hotell, skolor, kontor och fartyg. Tekniken grundar sig på kombinationen av bipolär jonisering och specialfilter där Renluftsteknik specialanpassar en unik lösning för varje kund och tillämpningsområde. Vid årsskiftet 2017-2018 har RLT gjort en nyintroduktion ut mot den internationella marknaden och öppnar därmed upp för utökade orderkvantiteter mot England, Tyskland och Frankrike samt våra grannländer Norge, Danmark och Finland.

Grafisk profil & varumärkesuppbyggnad

Hösten 2016 fick jag i uppdrag av Renluftsteknik att skapa deras nya grafiska profil och påbörja ett strategiskt arbete för att stärka deras varumärke. En grafisk profil är som alltid en stark start och avgörande faktor när det kommer till ett företags visuella helhet. Här moderniserade jag logotypen och med en ljusare toning och tredimensionell känsla fick den ett mer nutida uttryck. Vidare ingick allt från placering, friyta, tecken och färger till bildmanér, grafiska element och produktlogotyper i den grafiska profilen. Nedan presenteras ett utdrag från den grafiska profilen:

Logotyp till fast pris
Logotyp till fast pris

Industridesign, grafisk design & animeringar

Så snart den grafiska profilen var färdigställd påbörjade vi arbetet med att vidareutveckla produktdesignen för enheterna. Här fick jag således mitt första uppdrag inom industridesign när jag fick ta fram ett nytt utseende för samtliga OxySan-enheterna. Det blev en hel rad av olika designförslag och koncept. Vi valde att utgå från företagets ikoniska blåa färg som grund vilken spraylackerades i två lager på enheterna. Det var ett utmanande uppdrag där allt från aspekter gällande kostnad vid produktion fick tas med i beräkning till hur enheterna kan åldras och slitas med tid.

Eftersom produkterna har utvecklats och effektiviserats kontinuerligt sedan vi inledde samarbetet 2016 har jag kunnat vara med under tre olika versioner och därmed satt min prägel på tre olika utföranden. Jag har lärt mig väldigt mycket och den senaste designen kommer gå i produktion under första kvartalet 2019. Och med den anser vi att en optimal funktion och ett väl tilltalande utseende uppnåtts som kommer stå sig flera år framöver. Nedan ser ni den första versionen av OxySan-enheterna där jag även skapat produktvisualiseringarna genom digital 3D-animering.

Vidare har jag designat och producerat allt från visitkort, produktblad och flyers till mässmaterial. Även till återförsäljare så som Jerneviken, CFP Rainurages och National Flooring Equipment.

Logotyp till fast pris
Logotyp till fast pris
Logotyp till fast pris
Logotyp till fast pris

Sammanfattning: Utmärkt service! (5/5)

Lennart Berg

Grundare & delägare, Renluftsteknik i Göteborg