+46(0)707275127 info@west-tech.se
Inredare i Göteborg

Sinica

Sinica AB är en konsultfirma med bas i Göteborg som är specialiserade på mjukvara. Firmans områden omfattar allt från utveckling och produktägarskap till verifiering och arkitektur. Medarbetarna agerar idag som externa resurser till flera av de stora företagen inom fordonsindustrin. Där ligger kompetensfokus mot bland annat Continuous Integration, nya infotainment system och självkörande bilar. Sinica’s konsulter är engagerade, motiverade och sociala samt känneteckna av stor kompetens inom mjukvara. Som en växande konsultfirma räds de inte utmaningar och söker ständigt nya medarbetare för att bredda deras styrka i Göteborg.

Samarbetet

I slutet av 2017 inledde Sinica’s VD Pierre Lange ett samarbete med mig på West-Tech. Vi tog först ett initialt möte där vi bekantade oss och gick igenom verksamheten och dess behov. Likaså lade vi mycket vikt vid att diskutera visionen för framtiden både sett till tillväxt och positionering för företaget. Därefter påbörjade jag arbetet med att designa deras nya logotyp och grafiska profil för att i ett senare skede gå vidare med en ny hemsida.

Logotyp & grafisk profil

Stilspråket skulle vara kraftfullt och tilltalande samt knyta an till teknik och innovation. Genom god kommunikation med Pierre redan från vårt inledande möte kunde jag snart presentera en första uppsättning designutkast. Dessa designförslag hade en relativt stor bred, dels för att vi skulle få en känsla för möjligheterna och dels för att inte fastna i ett visst uttryck. Under processens gång kunde vi sedan allt mer smalna av mot den perfekta logotypen. Totalt stärkte sig arbetet med logotypen över flera månader och vi landade slutligen i en logga helt utan tvivel. Här var det till stor fördel att vi inledningsvis satte ett fast pris för logotyp och grafisk profil.  Logotypens symbol består av en stolt fågel i vitt inspirerad av former från origami kombinerat med en hexagon färgsatt i en tonad orange. Fåglar generellt symboliserar frihet, styrka, pålitlighet, fokus, passion och revolution. En Hexagon symboliserar stabilitet och enhetlighet. Och då vi förknippar dem med bikupor har det även en stark anknytning till uthållighet, samarbete, struktur och precision. Speciellt när en hexagon är placerad ’stående’ med kant rakt nedtill och upptill. I färgsättningen av symbolen har vi i toningen gett illusionen av en ljuskälla snett upp från höger vilket symboliserar en ljus framtid och hopp. Ordmärket är satt helt i gemener i en utmärkande men tydlig linjär med geometrisk form. Logotypen gjordes i flertalet utförande, bland annat med företagets slogan undertill. Tillsammans bildar symbolen och ordmärket en tilltalande och intresseväckande logotyp som på ett välarbetat vis lyfter fram ledorden och företagets essens.

Mobilanpassad hemsida

När logotypen och den grafiska profilen var färdigställd gick vi vidare med att bygga upp och designa en ny hemsida för Sinica. Den nya webbplatsen är en trygg och stabil lösning med ett SSL-certifikat installerat. Med ett tilltalande stilspråk som går hand i hand med den grafiska profilen har vi lyckats skapa ett intressant och påkostat uttryck. Hemsidan är mobilanpassad och drivs på det välkända CMS’et WordPress. Gränssnittet är innovativt och samtidigt lättnavigerat för sidans besökare. Företagets grafiska profil återspeglas genomgående på hemsidan. Logotypens orangea färg återfinns i detaljerna och som inslag i bildspråket. I projektet ingick utökad grafisk profilering, textproduktion och fotoproduktion. Som alltid när jag bygger en hemsida till fast pris så ingick även on-site sökmotoroptimering tillsammans med registrering och verifiering hos Google. Klicka er gärna vidare till hemsidan via knappen nedan och upplev resultatet själva.

Torbjörn som driver West-Tech är mycket trevlig och kompetent. Han designade vår hemsida och logotyp på ett föredömligt sätt med ett väldigt bra resultat. Han svarar snabbt och utförligt på frågor.
S
amarbetet har även fortsatt efter fullbordat uppdrag.

Pierre Lange

Ägare & VD, Sinica AB

Inredare i Göteborg