+46(0)707275127 info@west-tech.se
Logotyp till fast pris

Superb Drink

Superb Drink startades av två drivna entreprenörer från västkusten med syftet att skapa en hälsofrämjande energidryck helt utan koffein. Allt fler studier visar på de negativa effekterna av att konsumera koffeinhaltiga drycker tillsammans med alkohol eller i samband med träning vilket medfört ett marknadsskifte för blanddryck och uppiggande drycker. Superb Drink låg steget före och skapade under 2015 en energidryck utan koffein med stor tyngd vid smakupplevelsen och de positiva hälsoeffekterna. Med hjälp av ginseng och adderingen av både vitaminer och mineraler skapades ett nytt segment där Superbs utbud hade som mål att etablera sig. Produkten blev snabbt uppmärksammad och efter några månaders förhandlingar blev hela konceptet inklusive varumärke och immateriella tillgångar uppköpt av Cîroc som är en del av den brittiska dryckeskoncernen Diageo.

Logotyp & grafisk profil

West-Tech fick i uppdrag att ta fram en varumärkesidentitet med logotyp och kompletterande grafisk profil. Logotypen varumärkesregistrerades hos PRV och den grafiska profilen gjordes i webbversion samt trycktes upp i fysiska upplagor. Arbetet var av större karaktär där analys och workshops där fokusgrupper inkluderades för underlag till utvärderingen. Dessa workshops inkluderade vid utvalda tillfällen även produktupplevelse och smaktest i projektets senare delar.

Förpackningsdesign

När logotypen och den grafiska profilen var satt och skyddad hos patentverket lades fokus om helt mot förpackningsdesignen, det vill säga designen av själva burkarna. Inledningsvis var målet att endast skapa en version av produkten som kunde testas på marknaden i form av en pilotstudie. Men tack vare kompletterande investerare kunde vi en bit in i processen börja utveckla sex ytterligare smaker med respektive förpackningsdesign. Smakerna som togs fram var; Tuttifrutti, Pear, Apple, Lime, Strawberry, Cherry och Watermelon. Då den primära smaken var Tuttifrutti, som marknaden refererar till som ’energidryckssmak’, lades störst resurs mot att formge den burkdesignen. I den sista vändan med provtryck och prototyp valde vi att ta bort stadssiluetten nedtill på burken. Detta gav ett mer elegant och lättsamt stilspråk samtidigt som produkten möter en bredare marknad. Efter en utvecklande resa från processens start kunde jag presentera och färdigställa en förpackningsdesign som inutitivt förmedlade varumärket och produktens image, särskilde sig från konkurrensen och öppnade upp för framtida kategorier samt var könsneutral, iögonfallande och tilltalande.

Marknadsföringsmaterial

Efter att designen av burkarna var klar och gick mot produktion gick jag vidare med att skapa diverse marknadsföringsmaterial i form av digitala animeringar och visualiseringar samt presentationsmaterial i både analog och digital form. Vi specialanpassade materialet för de olika potentiella uppköparna och kunde därav på ett professionellt och uppskattat vis fånga deras intresse och på bästa sätt kommunicera konceptets styrka och potential. Tack vare en välarbetad visuell helhet kunde mina uppdragsgivare knyta avtal med en av de största producenterna på marknaden för alkoholhaltiga drycker och därmed fullfölja projektets syfte med att förse ett hälsosamt alternativ av blanddryck och energidryck.

Redan vid våra inledande samtal fick vi ett positiv och inspirerande intryck av Torbjörn. Något som sedan bara växte sig starkare när vi lade grunden för vårt samarbete. Vi kan starkt rekommendera West-Tech för övriga intressenter som söker en kompetent och engagerad resurs som har bred förståelse för allt från varumärkesuppbyggnad och design till affärsstrategi och förhandling.

M.S

Projektledare, Superb Drink