+46(0)707275127 info@west-tech.se

Vad är AGI inom artificiell intelligens & vad är fördelarna såväl som riskerna med tekniken?

Det här blogginlägget kommer att handla om ett ämne som dykt upp i samband med lanseringen av ChatGPT-4 och är något som allt fler pratar om – AGI. Men vad är egentligen AGI och varför är det så viktigt? Ligger det goda grunder för skepticismen eller är det bara rena Sci-Fi fantasier att AGI kan leda till människans undergång? För att förstå detta behöver vi gräva lite djupare i forskningen kring artificiell intelligens.

AGI står för Artificial General Intellegence och blir översatt till svenska; artificiell allmän intelligens eller artificiell generell intelligens. Det syftar på en intelligent och självmedveten maskin som är utformad för att utföra en rad olika uppgifter på samma sätt som en människa. AGI är alltså ett begrepp för en artificiell intelligens som kan tänka självständigt, abstrakt, tillämpa logik, lära sig nya saker och anpassa sig till föränderliga miljöer. I det här inlägget kommer vi att se närmare på hur AGI-teknologin skulle komma att fungera, dess potentiella fördelar och nackdelar samt hur detta kan påverka vår framtid. Så häng med i detta spännande ämne där vi tar oss till den artificiella intelligensens värld!

Vi börjar från början – vad är artificiell generell intelligens (AGI)?

Artificiell generell intelligens är en hypotetisk AI som uppvisar människolik intelligens och ett närapå mänskligt medvetande. Det innebär att AGI har förmågan att utföra flera uppgifter på egen hand och hitta lösningar på problem som den tidigare inte stött på eller blivit lärd av dess utvecklare att hantera. Det är alltså en typ av AI som kan liknas vid hög mänsklig intelligens och ett självmedvetande, till skillnad från smal artificiell intelligens (ASI) som endast är specialiserade på en specifik uppgift. AGI används inte ännu i praktiken, men forskare och företag investerar stora summor i att utveckla tekniken. Så att den någon gång når stadiet där den kan börja implementeras och generera värde.

AGI kan ha stora tillämpningsområden, men det finns också risker med denna typ av teknologi. Forskare arbetar hårt för att finna balansen mellan att uppnå maximal potential med tekniken, samtidigt som de tar hänsyn till säkerhetsaspekterna. Flera kritiska röster hörs och det pågår en debatt huruvida man kan garantera att vi inte tappar kontrollen över tekniken eller att den börjar missbrukas. Då det ligger ett stort värde i dess potential och mycket är ännu outforskat faller det ett stort ansvar på dem som driver innovationen framåt.

AGI jämfört med smal artificiell intelligens (ASI)

AGI är ett stort steg upp från den smala artificiella intelligensen (ASI) som vi har idag. Medan ASI kan utföra specifika uppgifter, är AGI mer autonomt och kan utföra en mängd olika uppgifter på egen hand, kanske till och med på eget initiativ. Den spås kunna överträffa mänsklig intelligens redan i dess tidiga skede och påvisa kognitiva förmågor. Det har också en unik förmåga att upptäcka och utvärdera behov och processer, vilket ger det en högre grad av medvetenhet än ASI. Detta gör AGI till en mer mångsidig och användbar teknik, som kan användas för att lösa en mängd olika problem inom i princip alla olika branscher. Samtidigt finns det dock ett stort antal risker som är förknippade med tekniken, vilket gör det viktigt att noga övervaka dess struktur, tillgänglighet och användning.

Skillnaden mellan generell och smal AI är av stor betydelse för att förstå varför AGI kommer vara banbrytande inom den redan revolutionerande artificiella intelligensen. Som nämnts tidigare är smal AI begränsad till en enda uppgift medan generell AI även benämnd stark AI kan hantera en mängd olika uppgifter och komplex information på samma sätt som människor. Detta är möjligt genom att datorn kan träna och lära sig vad som helst och komma fram till egna slutsatser. Det är viktigt att påpeka att smal artificiell intelligens eller ASI, som vi ser idag i vardagen, följer en uppgift som den har blivit programmerad att utföra och liknar därmed ett program. AGI är mer avancerat och har likheter med mänsklig intelligens, vilket gör det möjligt för den att utföra en mängd utmanande uppgifter som löser svåra problem. Risken med AGI är att teknologin kan missbrukas för att skapa farliga nya innovationer som kan äventyra människors liv. Trots risken är det också viktigt att se fördelarna med generell artificiell intelligens i framtiden som kan leda till stora teknologiska framsteg och en ökad effektivitet i samhällen jorden över.

Artificiell generell intelligens
Artificiell generell intelligens

En futuristisk AI-robot som får mänskliga drag och likheter. Kanske rent av en hybrid? . Fotot skapat med hjälp av AI. Creditline: West-Tech, TB Hillberg

AGI:s likheter med mänsklig intelligens

Om vi ser till likheter mellan generell artificiell intelligens och mänsklig intelligens finns det flera intressanta paralleller att dra. Precis som människor kan AGI själv lära sig nya saker genom att bearbeta och förstå den information som presenteras för dem. Dessutom kan de kommunicera på ett sätt som liknar mänskligt språk och till och med vara kreativa i hur de tänker och löser problem. Det kommer därav vara närapå omöjligt för den breda majoriteten att skilja på om det är en människa eller en AGI-modell som kommunicerar till dem via text eller video. En annan faktor som AGI och mänsklig intelligens delar är förmågan att bearbeta intryck från omgivningen och anpassa sig till nya situationer. Detta kan jämföras med maskininlärning, där systemet tränas på att utföra en viss uppgift och sedan förbättrar sin prestanda över tiden genom att lära sig nya tekniker och metoder samt förstå hur olika val påverkar resultatet. Alla dessa likheter visar på den spännande potentialen för generell artificiell intelligens att genomföra uppgifter som tidigare varit omöjliga för datorer och robotsystem.

Deep learning och maskininlärning inom AGI

För att skapa en AGI-modell krävs enorma mängder data, och det är en komplicerad process som tar lång tid och kräver stora resurser (djupa fickor). Genom maskininlärning kan AI-system lära sig från de data som samlas in och förutsäga nya output baserat på denna information. Att bemästra maskininlärningens potential är väsentligt för att kunna skapa AI med hög intelligensnivå och är därmed en viktig del i utvecklingen av AGI.

Deep learning, djupinlärning på svenska, är en också en central del i utvecklingen av artificiell generell intelligens, och detta är något som många forskare inom området lägger sin fokus på. Genom att använda deep learning-metoder kan AGI-system utvecklas för att lära sig och förstå information på ett mer naturligt sätt, på samma sätt som människors hjärnor fungerar. Detta innebär att AGI-programvaror kan tränas i att identifiera mönster och sammanhang i data på egen hand, vilket ökar deras förmåga att lära sig och anpassa sig till nya problem.

Artificiell generell intelligens

En av många fantastiska potentiella tillämpningar av AGI kan vara att tekniken leder till stora framsteg inom diverse forskning. Fotot skapat med hjälp av AI. Creditline: West-Tech, TB Hillberg

Potentiella tillämpningar av AGI

Nu till den spännande potentiella tillämpningen av artificiell generell intelligens (AGI) som minst sagt bedöms vara omfattande. Då AGI ämnar att efterlikna mänsklig intelligens och kunna utföra en bred diversitet av uppgifter, oberoende av deras specifika karaktär kan dem lösa några av dagens svåraste problem och utmaningar. Några omtalade tillämpningar som fått stort utrymme i media är hanteringen av storskaliga datamängder inom hälso- och sjukvård, samt hur AGI kan lösa miljökrisen genom att främja nya innovationer inom fossilfri energiproduktion. Det kan också förändra sättet vi interagerar med teknik och förbättra automationen. Genom att bearbeta enorma mängder data sägs det att AGI-system automatiskt kan hitta mönster och förutsäga framtida händelser med hög precision. Detta har enorma konsekvenser för en rad olika branscher, inklusive finansvärlden, hälso- och sjukvård, försäkringar och detaljhandel.

Jakten på artificiell generell intelligens: vad som står på spel

Det råder AI-feber och mycket står på spel inom jakten på artificiell generell intelligens. Generell artificiell intelligens är inte bara ett alternativ för att förenkla livet och öka produktionen, utan också en potentiellt farlig teknologi. Risken är att tekniken kan utvecklas till att bli farligare än någon skulle kunna föreställa sig. Detta beror på att en AGI skulle kunna bli så smart att den skulle kunna kontrollera andra system och även människor, vilket man snabbt förstår kan leda till mycket konstiga och farliga situationer. Dessutom finns det en växande oro över hur AGI kan påverka arbetsmarknaden genom att ersätta människor i diverse olika yrken. Hur kommer denna nya tekniken påverka våra liv inom ett decennium och hur stora blir konsekvenserna efter säg 20-30 år?

Därför är det viktigt att forskningen inom AGI fortsätter att lägga stor vikt vid säkerhet, etik och ansvar. Forskare bör vara uppmärksamma på riskerna och arbeta för att undvika dem, medan de samtidigt utforskar AGI:s möjligheter på ett ansvarsfullt sätt.

Artificiell generell intelligens

Hur skulle världen se ut om AGI leder till en apokalys eller undergång? Foton skapade med hjälp av AI. Creditline: West-Tech, TB Hillberg

Sammanfattning & avslutande ord gällande AGI

De potentiella fördelarna med artificiell generell intelligens är många och ser onekligen lovande ut. Ett av de största fördelarna är troligen att AGI skulle kunna lösa komplexa problem som människor kämpar med idag inom områden som medicin, energi och miljö. AGI skulle också kunna hjälpa till att lösa globala problem såsom fattigdom och hunger genom att effektivisera företag och organisationer och därigenom skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt.

Oroade kritiker menar å andra sidan att vi kommer att orsaka vår egen undergång genom att skapa en artificiell generell intelligens. Detta tillkännages också av en mängd experter inom området, inklusive tunga namn som Stephen Hawking och Elon Musk. En fullt utvecklad AGI skulle innebära en maskin med en analytisk förmåga som långt överträffar människans, där den på egen hand kan förbättra sig själv och även ha ett medvetande. Teknologi tros därav av vissa ha förödande och ödesdigra konsekvenser på vårt samhälle och vår planet. Trots de eventuellt katastrofala riskerna är det också viktigt att se de många fördelarna och den stora styrkan med AGI i framtiden som kan leda till stora teknologiska framsteg och banbrytande lösningar inom energi, miljö och hälsa.

Jag hoppas att ni tyckt att detta inlägget varit intressant även om det avviker lite extra från vad jag vanligen skriver om här i bloggen. Är ämnet artificiell intelligens och hur det kan användas konkret ute i verksamheter redan idag något som ni vill läsa mer om så låt mig gärna veta. Likaså om du har andra önskemål så är du varmt välkommen att framföra dessa.

För dig som vill fördjupa dig ytterligare i ämnet kring AI och nya GPT-4 rekommenderar jag nedan intervju med Sam Altman, snillet bakom Open AI och Chat GPT.

Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare i ämnet kring riskerna med AI rekommenderar jag denna intervjun nedan med Eliezer Yudkowsky, en ledande forskare inom artificiell intelligens och medgrundaren av Machine Intelligence Research Institute.