+46(0)707275127 info@west-tech.se

Vanliga begrepp inom webbdesign

För er som är nyfikna på att lära er mer om hemsidor och design av webbplatser har jag nedan sammanställt några vanliga begrepp inom webbdesign. Som ett naturligt steg börjar vi att gå igenom just begreppet webbdesign; Webbdesign avser hantverket att tillämpa grafisk design på en webbplats och således skapa dess utseende. Till detta hör att bestämma storlekar på och placering av ytor, typografi, färgskalor, manér eller stil för bilder, ikoner, logotyper och andra grafiska element. Med andra ord allt som besökarens öga når på en hemsida.

Webbplats

En webbplats kallas ibland för hemsida, webbsida, sida eller site. Webbplatsen är en grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare. En typisk webbplats brukar röra ett visst ämne, ett visst företags varor och tjänster eller en viss organisations verksamhet. Sådana webbplatser kan omfatta hundratals webbsidor men kan också bestå av endast en eller ett fåtal sidor. På en webbplats finns landningssidan följt av undersidor.

HTML

HTML är en förkortning för Hypertext Markup Language och är ett märkspråk man använder för att strukturera upp bl.a. text, bilder och länkar på en webbplats.

CMS

CMS = Innehållshanteringssystem. Ett CMS (Content Management System) är till för dig som själv enkelt vill kunna uppdatera informationen på din hemsida. Administrationsgränssnittet är helt webbaserat vilket innebär att du kan arbeta med det från vilken Internetansluten dator som helst. Via informationssystemet hanterar och publicerar man sitt innehåll. WordPress är ett CMS-verktyg som är enkelt att använda och ger goda förutsättningar för de flesta att behärska utan att riskera att göra fel eller förstöra webbsidan.

CSS

CSS (stilmall) är en förkortning för Cascading Style Sheet och är ett språk som beskriver hur hemsidor ska se ut. Det är i CSS man designar en hemsida medan HTML-filerna är själva hemsidan.

WordPress

WordPress är ett innehållshanteringssystem. Som ett av de kraftfullaste CMS-verktygen har WordPress klättrat till att bli det mest använda CMS systemet i världen. Det är främst dess användarvänlighet och driftsäkerhet som ligger bakom dess slående framgång. Över 15 miljoner hemsidor och 75 miljoner bloggar använder idag WordPress vilket utgör cirka 30% av internet. Jag som många andra arbetar därför uteslutande med WordPress vid produktion av nya hemsidor. Det är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på användarvänlighet, webbdesign och optimering mot sökmotorer. Allt fler företag efterfrågar WordPress. Bland annat för att hemsideägaren själv enkelt kan uppdatera och hantera sin sida på ett säkert sätt. WP är flexibelt, driftsäkert och kan flyttas mellan olika servrar.

Domän

Varje domän har ett unikt namn vilket är en administrativ helhet på internet. Domännamnet är det adressnamn som en användare anger för att nå en viss plats på internet likt; www.west-tech.se

Analytics / Statistik

Genom Analytics kan ni få statistik enligt följande: Var ni får besökarna ifrån. Vilka sökord använder era kunder för att hitta er hemsida. Vilka sidor på din webbplats är de mest lästa. Vilka sidor får kunden till att lämna din hemsida. Hur lång tid stannar de på er hemsida. Detta bidrar till att ni får en överblick över var era besökare kommer ifrån, hur lång tid de stannar på er webbplats och hur de navigerar runt på er webbplats. Med den här informationen kan ni efter ett par månaders rapporteringar se om ni använder er marknadsföringsbudget korrekt och om det faktiskt ger den utdelning ni hade hoppats på.

SEO / Sökmotoroptimering

SEO är ett vanligt begrepp inom webbdesign och är en förkortning för Search Engine Optimization, på svenska sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering är samlingsnamnet för metoder och tekniker som kan genomföras på en hemsida för att den ska rankas högre i sökresultaten när någon söker på olika ord och fraser hos en sökmotor. Sökmotoroptimering innefattar allt från nyckelordsanalys till att man  ser till så att andra hemsidor länkar till ens egen hemsida. Relevans bedöms utifrån en tematisk synvinkel med koppling mot besökarnas upplevelse och huruvida de får tillgång till innehållet/informationen de söker. För att läsa mer om SEO hänvisar jag till ett inlägg som jag helt och hållet tillägnat ämnet.

Databas

Databasen eller även kallad databanken är där alla filer och information lagras elektroniskt. Via ett standardiserat språk som kallas SQL hämtas och lämnas information från databasen. Den vanligaste databasen är MySQL vilken är av öppen källkod och använder programspråket PHP som WordPress, Google och Youtube använder. Databas via server finns hos er webbhotellsleverantör och serverns storlek anges ofta i gigabyte. För ett företag rekommenderas en server vars lagringsutrymme är över 50GB. Server är också ett vanligt förekommande begrepp inom webbdesign och kallas ibland värddator. Det finns en rad olika typer av servrar, den vi vanligtvis syftar på är just den som står hos webbhotellsleverantören och lagrar hemsidans data. Många billigare webbhotellsaktörer har sina servrar utomlands vilket resulterar i en längre sträcka för informationen att skickas för personer som besöker er sida från Sverige. När jag förmedlar webbhotellslösningar ser jag till att servrarna står strategiskt placerade i Stockholm eller Lund så att responstiden blir minimal.

Responsiv

Att en hemsida är responsiv innebär att den anpassar sig efter besökarnas olika skärmstorlekar med hjälp av en flytande layout, som istället för att vara utmätt i exakta pixlar mäter procentuellt av skärmen. När skärmupplösningen når en viss brytpunkt kan två textrutor som ligger bredvid varandra istället lägga sig på höjden, för att undvika att t.ex mobilanvändare behöver scrolla i sidled. Utmaningarna med att göra en responsiv design är dock många. Då man jobbar med en ”one size fits all”-lösning måste man ta hänsyn till var innehållet placerar sig beroende på vilken plattform man besöker hemsidan på. En mobilanvändare kanske bara är ute efter att snabbt hitta ett telefonnummer, medan en desktopanvändare kan vara beredd att ladda stora bilder och läsa långa texter – beroende på plattform kan besökaren alltså ställa olika krav på vad för information som ska finnas lättillgänglig. Sammanfattat är det att jag anpassar sajten på olika sätt för att er besökare vid alla tillfällen ska få en så komplett och rik upplevelse som möjligt.

Administratör

En administratör eller även kallad admin är den person som har full behörighet över en webbplats eller ett konto på sociala media. Som administratör har man även ett ansvar för drift och uppdatering.

Blogg

En webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste publicerade inläggen oftast är högst upp.

Brandvägg

En brandvägg används för att skydda datorer och nätverk från intrång i första hand från internet. En brandvägg kan antingen vara en hårdvaruenhet, en dator, en router eller ett program som uppmärksammar om någon obehörig försöker komma in i datorn.

Cache

Cache är en kopia av senast använda data eller ofta använda data som temporärt mellanlagrats i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden. Genom att installera ett speciellt verktyg kan man rensa och optimera en webbplats cache och således minska laddningstiden för besökare av hemsidan.

SSL-certfikat / HTTPS

Ett SSL-certifikat är enkelt beskrivet en elektroniskt legitimation och webbplatser som innehar SSL har HTTPS anslutning istället för HTTP. SSL-certifikatet används för att säkra en webbserver eller mailserver. Informationen som skickas till och från användaren är krypterad. Likt en ID-handling gör SSL att besökare vet att sidan de besöker har en säker anslutning. Detta är något som Google förespråkar start i deras riktlinjer mot att göra internet tryggare. För kunder som väljer att upprätta webbhotell via mig ingår alltid SSL-certifikat vilket ni kan läsa mer om här.

IP-adress

IP-adressen är en numerisk adress på internet och identifierar en enhet likt en dator eller telefon. IP står för ’Internet Protocol’ och varje dator eller webbplats har en unik IP-nummrering.

JPG

JPG är en bildfiländelse; en standard för komprimering av data i första hand fotografier och andra bilder som innehåller många färger och gråskalor. Vanligt förekommande för webb och har då färgläget RGB.

Landningssida

En landningssida är dit du kommer först när du besöker en webbplats genom att klicka på en länk. Det förekommer också att man kallar detta startsidan vilket inte är helt korrekt, startsidan är egentligen den sida du har direkt när du öppnar din webbläsare vilken ofta är blank eller specifikt angiven av dig.

För att läsa mer och nu testa era nya kunskaper gällande vanligt förekommande begrepp inom webbdesign hänvisar jag er till min undersida Webbdesign. Ni som är redo att höra av er för att ta del av en kostnadsfri offert eller diskutera ett uppdrag hänvisar jag er till kontakt. För er som undrar vad en hemsida kostar hänsvisar jag till priser.